غم نان اگر بگذارد

 

من هم اکنون در شهرستان فراشبند زندگی می کنم. بعد از یک ماه قطعی بدون برنامه آب، حدودا یک هفته ای میشه که نانوایی ها (بخاطر گران شدن آرد)اعتصاب کردند و نان هم نداریم.

تو این مدت که برای فرجه امتحانات اومدم خونه به برکت تدبیر و آینده نگری مسولین، هیچ کاری نکردم و فقط درگیر تهیه آب و نان برای خونه بودم. 

تا امروز یعنی 27 خرداد شاهد هیچ عکس العملی از مسولین نبوده ایم.

درس خواهم خواند اگر غم آب و نان و هزار بلای دیگر بگذارد.

/ 0 نظر / 5 بازدید